Nordvest Fiber AS er et lokalt bredbåndsselskap som har Møre og Romsdal som dekningsområde. Selskapet er eid av NTE og Lyse med 50% hver.

Nordvest Fiber AS ble etablert i 2019 etter at StayOn AS skiftet navn, selskapet har vært en viktig aktør som leverandør av bredbåndstjenester i fylket siden 90-tallet, hvor virksomheten startet i Mimer AS.

Selskapets hovedkontor er i Ålesund.

Øyvind Melbye
Øyvind Melbye Administrerende direktør
Se e-post