Lyse Fiberinvest er et holdingselskap for Lyses fiberinvesteringer. Selskapet eier og forvalter konsernets eierandeler i fiberselskaper over hele Norge.

Jon Birger Ellingsen
Jon Birger Ellingsen Administrerende direktør
Se e-post