Lyse Fiberinvest er et holdingselskap for Lyses fiberinvesteringer. Selskapet eier og forvalter konsernets eierandeler i fiberselskaper over hele Norge.

Anne Berit Rørlien
Anne Berit Rørlien Administrerende direktør
Se e-post