Lyse Elnett og Jæren Everk eier transformatorstasjonen sammen, og har hver sine elektriske anlegg og transformatorer i stasjonen. 
- Dette er en god start på oppgraderingen av overordnet strømnett, «fylkesveiene», som er i gang i Sør-Rogaland. I løpet av de neste 10-20 årene skal store deler av «fylkesveiene» oppgraderes både på grunn av alder, men også for at strømnettet skal ha kapasitet til ønsket vekst i næringsliv og elektrifisering som pågår, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Historisk begivenhet
Jæren Everk har en god og stabil leveranse av strøm til kunder i Hå kommune. Med den nye transformatorstasjonen blir strømforsyningen i kommunen enda bedre. 
- At nye Opstad transformatorstasjon settes i drift er en like stor begivenhet for vår elektrisitetsforsyning som det var da gamle Opstad ble satt i drift på begynnelsen av 1950-tallet. Vi trenger ikke lengre bekymre oss for kapasitetsutfordringer i overordnet strømnett. Med den nye linjen mellom Bjerkreim og Opstad har vi fått en «motorvei for strøm», og kan møte økt etterspørsel etter strømkapasitet i kommunen på en helt annen måte enn tidligere, sier Birger Høyland, everkssjef i Jæren Everk. 
Forbruket av strøm på Jæren har doblet seg de siste 30 årene. Prognoser for befolkningsvekst i kommunene Hå, Klepp og Time kommuner tilsier at strømforbruket på nytt kan doble seg de neste 40 årene. I tillegg skjer det en omlegging fra fossil energi til elektrisk energi på mange områder for å kutte klimautslipp. 
- Denne elektrifiseringen gir også behov for økt kapasitet i strømnettet. Vi ser eksempler i vår region på behov for dobling av kapasitet enkelte steder på få år, sier Tamburstuen. 

Lokale leverandører
Den nye transformatorstasjonen er på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller, og er et innendørs anlegg. Det er totalt tre transformatorer i den nye stasjonen, to på 40 MVA, som er Jæren Everk sine, og en på 160 MVA, som er Lyse Elnett sin. 
Hovedleverandørene til den nye stasjonen er Jærentreprenør og Siemens. De har benyttet flere underleverandører, og mange av disse er lokale deriblant Hå Element og Erik Håland Maskin. Hallingmast har stått for bygging av ny kraftledning. 
- Vi retter en stor takk til våre leverandører for vel utført arbeid. De har levert et bygg og et elektrisk anlegg av høy kvalitet, og mer eller mindre i henhold til tidsplan tross strenge restriksjoner av smittevernhensyn, sier de to lederne i nettselskapene. 
Lyse Elnett har søkt konsesjon for de neste delprosjektene på Jæren. En søknad gjelder bygging av nye Håland transformatorstasjon (sør for Bryne), samt ny kraftledning mellom nye Opstad og nye Håland transformatorstasjoner. Den andre gjelder for kraftledning mellom nye Håland transformatorstasjon og nye Fagrafjell transformatorstasjon. På denne strekningen er det også planlagt to nye transformatorstasjoner, og det er Tjøtta og Hatteland. Det planlegges også nytt overordnet strømnett på Nord-Jæren og i Ryfylke.