Telekommunikasjon

Vi bygger infrastrukturen som trengs for å digitalisere samfunnet.