Den globale økningen i datatrafikk er eksponentiell og stadig stigende. Digitalisering og utvikling av «tingenes internett» hvor stadig flere enheter kobles til internett medfører stadig økende behov for håndtering, lagring og prosessering av data. Denne datahåndteringen foregår i store datasentre. Norge er et attraktivt sted for etablering av nye datasentre på grunn av vår tilgang på stabil og fornybar energi, stabile politiske forhold, velutdannet befolkning og kjølig klima.

Med etablering av nye føringsveier for internasjonal datakommunikasjon, styrker Lyse Norges posisjon i kampen om ny næringsaktivitet og sysselsetting.

Det er gledelig å se at Norge blir stadig bedre rustet med fiberforbindelser både inn og ut av landet. Inntil ganske nylig var Norge mer som en blindgate å regne på det internasjonale fiberkabelkartet.

(Distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland under åpningen av Skagenfiber-forbindelsen mellom Norge og Danmark).

Du kan lese mer om vår satsing her: Altiboxcarrier.com