En viktig byggekloss i smarte byer er sensorer som kan måle og telle for eksempel støy, temperatur, luftkvalitet, ledige parkeringsplasser eller vannstand. Teknologi som denne kalles også "tingenes internett", eller Internet of Things (IoT). 

Lyse ønsker å lage bærekraftige, nyttige og smarte tjenester som kan redusere kostnader og øke effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv. Og for å finne flest mulig synergier og smarte løsninger, samarbeider vi med lokale partnere, kunnskapsmiljø og akademia.

Siden høsten 2018 har Altibox og Altibox-partnerskapet bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over 1.000.000 husstander i 100 kommuner. LoRaWAN sensornettverket er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur og utbyggingen fortsetter.

Vi tilbyr tilgang til sensornettverket som en kommersiell tjeneste slik at andre kan benytte sensornettverket til sine sensorer.

Les mer om vår IoT-satsning.