På scenen under telekomkonferansen Telecom World i Stavanger 19. april kunngjorde Lyse at vi sammen med Altibox-partnerskapet vil begynne å se på løsninger for tredjepartsadgang i fibernettene.

I dagens marked er det kun Telenor som er regulert av myndighetene til å gi andre aktører tilgang på deres infrastruktur som følge av Telenors sterke markedsposisjon. Altibox-partnerskapet har imidlertid gått forbi Telenor i antall bredbåndskunder og myndighetene har signalisert at det er ønskelig at aktører i bransjen med sterk markedsstilling kommer med forslag til løsninger som sikrer større valgfrihet på bredbåndsleverandør.

- Vi har hatt diskusjoner internt i partnerskapet der vi er enige om at det er fornuftig å begynne arbeidet med å se på hvordan en løsning for tredjepartsadgang kan se ut. Det er imidlertid viktig å understreke at dette arbeidet ikke er igangsatt ennå. Det er med andre ord for tidlig å si noe om hvordan en slik løsning vil bli seende ut, sier konserndirektør tele, Toril Nag.

Det vi nå kommuniserer til myndigheter og bransje, er at vi vil begynne å se på hvordan vi kan legge til rette for en kundevennlig løsning som gir flere tilgang til vår fiberinfrastruktur. Vi har ingen eksisterende wholesaleavdeling fra før, og dette vil bli krevende it-prosjekter med mange ulike organisasjoner involvert. Det er med andre ord åpenbart at dette vil ta tid.

Organisasjonene våre har frem til nå kun fokusert på å bygge ut, og det å rigge systemer for tredjepartsadgang må gjøres på en måte som ivaretar sikkerheten, robustheten og brukervennligheten. Vi er innstilte på å bruke den tiden som kreves for å komme i mål med dette på best mulig måte.

- Myndighetene og norske politikere har gjennom mange år ført en svært vellykket bredbåndspolitikk som har sørget for ekstremt god bredbåndsdekning i et langstrekt land med svært spredt bosetning. Når vi nå nærmer oss ferdig utbygd, er det naturlig at en ser på hvordan en kan lage løsninger som øker valgfriheten for dem som ikke kan velge bredbåndstilbyder. Den nye ekomloven som ventes behandlet i Stortinget til høsten gir oss muligheten til å komme med et forslag til løsning for tredjepartsadgang som myndighetene deretter godkjenner. Dette er en mulighet vi ønsker å benytte oss av, sier Toril Nag.

Hun understreker samtidig at Lyse aldri har vært avvisende til tredjepartsadgang – men vi har vært skeptiske til tidspunktet. Lyse og andre utbyggere har gjennom de siste årene tatt bredbåndsdekningen i Norge opp til cirka 93% for høyhastighetsbredbånd. Det hadde vi aldri fått til uten infrastrukturbasert konkurranse og sterkt utbyggingsfokus.

- Vi vil nå prøve å ha to tanker i hodet samtidig – fortsatt sikre at alle får skikkelig godt bredbånd, samtidig som vi gjør noe for å sikre mer valgfrihet for dem som i dag ikke har så mange alternativer å velge mellom. God dialog med myndighetene og resten av bransjen blir viktig for å få dette til, sier Nag.

Neste steg vil nå være å gå i tett dialog med de andre infrastruktureierne i Altibox-partnerskapet og se nærmere på hvordan vi kan lage en kundevennlig løsning for tredjepartsadgang som oppfyller våre strenge krav til sikkerhet, robusthet og kundevennlighet. Vi vil også være i tett dialog med myndighetene i dette arbeidet.

- Det er viktig at vi utreder dette skikkelig slik at vi får til en gjennomtenkt og god løsning som er til det beste for forbrukerne, avslutter Nag.