Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som anskaffelser, eiendomsservice, finans, kommunikasjon og samfunnskontakt, juridisk, personvern, regnskap, IT, digitale flater, forretningsutvikling og forbedring og utvikling. 

Konsernet startet virksomheten i 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Konsernet eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland.  

Eimund Nygaard
Eimund Nygaard Konsernsjef
Se e-post