Avtalen mellom de to energiprodusentene omfatter Hydros ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) samt Lyse sine heleide og deleide kraftverk, bortsett fra Jørpeland Kraft. Dette inkluderer elleve kraftverk i Lyse sin portefølje, blant annet Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Lyses andeler i deleide Sira-Kvina og Ulla-Førre er også en del av avtalen.

Blir blant landets største
– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.
Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh.
– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive våre kraftverk effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard.

Hydro øker sitt operatøransvar
Hydro overtar driften av Lyses heleide kraftverk og øker dermed sitt totale operatøransvar til 13,6 TWh. Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge. Lyse har de siste 10 årene hatt en gjennomsnittlig årsproduksjon på 6,3 TWh fra de heleide kraftverkene Lysebotn 2, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava, samt de deleide kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%)

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybar - basert industri. Avtalen er strategisk svært viktig for Hydro og bidrar til å sikre verdier og gi forutsigbarhet for videre industri - utvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim. Sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt CO2-fotavtrykk, og å vokse innen fornybar energi. – Denne avtalen bygger opp under begge disse målene etter - som vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør, sier hun.
- Dette er en framtidsrettet løsning som vil gjøre det mulig å skape store verdier som vil komme partnerskapet med Hydro, vertskommunene og våre 14 eierkommuner til gode, sier konsernsjefen.