Tilpasser framtidens kraftmarked

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde, og Lyse har produsert denne kraften i over 100 år. I dag er Lyse en av landets største vannkraftaktører med eierskap i vannkraftverk som står for en produksjon på 10 TWh.