Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun la frem et enstemmig forslag på vegne av valgkomiteen. 

- Vi foreslår at Harald Espedal gjenvelges som styreleder for 2021-2023. Valgkomiteen finner at Harald Espedal ivaretar styreledervervet på en meget tilfredsstillende måte, og at han har de riktige kvalifikasjonene for å ivareta styreledervervet også fremover, sa lederen av valgkomiteen. 

Espedal driver egen virksomhet etter å ha vært administrerende direktør i Skagen AS (Skagenfondene) i perioden 2002 – 2014. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, der han også gikk gjennom høyere revisorstudium. Han er styrets leder i Sandnes Sparebank og Solstad Offshore ASA, nestleder i styret i Stavanger konserthus og styremedlem i en rekke andre selskaper.

Bedriftsforsamlingen valgte Dag Mossige som vara for Espedal. Mossige er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger. Hilde Fahret Born ble valgt som ny nestleder i bedriftsforsamlingen. Hun erstatter Ane Mari Braut Nese. Born er i dag vara for Arbeiderpartiet til kommunestyret i Stavanger.

Varaordfører i Sandnes og leder av bedriftsforsamlingen, Pål Morten Borgli ledet møtet hvor det var 62 av 66 stemmeberettigede tilstede, 42 aksjonærvalgte og 22 ansattvalgte. Bedriftsforsamlingen ble gjennomført digitalt som et åpent møte på Teams. Alle valgene var enstemmige. 

Vedtok utbytte for 2020 

Generalforsamlingen som utgjøres av ordførerne i Lyses 14 eierkommuner ble gjennomført like i etterkant av bedriftsforsamlingen. Her ble årsberetning og regnskap for forretningsåret 2020 vedtatt, samt fordelingen av utbytte til kommunene på 630 millioner kroner.        

Nytt konsernstyre i Lyse etter bedriftsforsamling 22. april 2021: 

  • Harald Espedal, styrets leder 2021-2023, vara: Dag Mossige 
  • Stine Rolstad Brenna, nestleder 2020-2022, vara: Marion Svihus  
  • Svein Gjedrem, styremedlem 2020-2022, vara: Jone Heggheim 
  • Jonas Skrettingland, styremedlem 2020-2022, vara: Svein Høyland  
  • Kate Hidle, styremedlem 2020-2022 vara: Siv Grønhilder 
  • Irene Grastveit, styremedlem 2020-2022, vara: Elisabeth Oftedal
  • Arne Sele, styremedlem 2020-2022, vara: Marie Folstad (ansattvalgt)
  • Karen Ommundsen, styremedlem 2020-2022, vara: Mona Johansen (ansattvalgt) 

Pål Morten Borgli var ikke på valg og vil lede bedriftsforsamlingen fram til 2022 sammen med nyvalgt nestleder Hilde Fahret Born.