Bidrag til fellesskapet

I perioden 1999-2022 har Lyses 14 eierkommuner fått utbetalt 14,9 milliarder kroner. Avkastningen kommer fra utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån. 

For annen virksomhet betaler Lyse normal bedriftsskatt på 22 prosent og eventuell eiendomsskatt. For vannkraft betaler vi i tillegg grunnrenteskatt på 45 prosent. Ut over dette betaler man via vannkraftvirksomheten et høyprisbidrag som er på 23 prosent for kraftpriser over 70 øre/kWh. Samlet innebærer dette en skattesats på 90 prosent på kraftpriser over 70 øre/kWh. I tillegg betaler vannkraftvirksomheten eiendomsskatt, konsesjonsavgift samt at de avstår konsesjonskraft. 

Innkjøp

Lyse kjøpte inn varer og tjenester for 9,2 milliarder kroner i 2022, fordelt på et bredt spekter av vare- og tjenestekategorier.

Blant innkjøpene er innleie av ingeniører knyttet til større utbyggingsprosjekter, IKT-konsulenter til utviklingsarbeid og montører av infrastruktur. Lyse bruker betydelige beløp på elektromateriell, innholdstjenester (til Altibox) og utviklingsprosjekter i tillegg til kostnader knyttet til forsikringer, kjøretøy og administrativt materiell.

Gjennom kvalifikasjonsordningen Sellihca sikrer Lyse bruk av leverandører som oppfyller et minimum av kvalifikasjonskrav som firmaattest, revisorerklæring, kvalitet/HMS-system og etiske retningslinjer.