Bidrag til fellesskapet

I perioden 1999-2020 har Lyses 14 eierkommuner fått utbetalt 12,8 milliarder kroner. Avkastningen kommer fra utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån. 

For annen virksomhet betaler Lyse normal bedriftsskatt på 22 % (2020) og eventuell eiendomsskatt, men for vannkraft er satsen over det dobbelte. Nærmere 60 prosent av inntektene fra vannkraft går til skatter og avgifter. Lyse må for inntektene fra vannkraft betale grunnrentebeskatning, naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

Innkjøp

Lyse kjøpte inn varer og tjenester for 3,2 milliarder kroner i 2016, fordelt på et bredt spekter av vare- og tjenestekategorier.

Blant innkjøpene er innleie av ingeniører knyttet til større utbyggingsprosjekter, IKT-konsulenter til utviklingsarbeid og montører av infrastruktur. Lyse bruker betydelige beløp på elektromateriell, innholdstjenester (til Altibox) og utviklingsprosjekter i tillegg til kostnader knyttet til forsikringer, kjøretøy og administrativt materiell.

Gjennom kvalifikasjonsordningen Sellihca sikrer Lyse bruk av leverandører som oppfyller et minimum av kvalifikasjonskrav som firmaattest, revisorerklæring, kvalitet/HMS-system og etiske retningslinjer.