Tall fra SSBs fjernvarmestatistikk viser at 2019 ble et rekordår til tross for en varm sommer.  

- Fjernvarmeproduksjonen øker i hele Norge, og det er et godt tegn. Vi skal fortsette å levere verdens beste varme- og kjøleløsning, og på den måten bidra til byutvikling og elektrifisering i regionen vår. Det er både energieffektivt og miljøvennlig, sier Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo.

– Det er gledelig å se at produksjonen øker og at enda mer energi som ellers ikke ville ha blitt brukt kommer til nytte i oppvarmingsmarkedet. Det betyr mer plass i byenes strømnett til elektrifisering av for eksempel transportsektoren, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. 

Utviklingen i regionen er noe Norsk Fjernvarme har lagt merke til. 

- Det er veldig spennende å følge utviklingen av Lyses utbygging i Stavanger og Sandnes. Den sørger for at stadig mer spillvarme fra Forus kan brukes til oppvarming istedenfor å bli dumpet. Kombinert med satsingen på biogass kutter dette både kundenes og selskapets utslipp. Utvidelsen har gjort at Stavanger-Sandnes nå er kommet inn på topp ti-listen over Norges største fjernvarmebyer. Men jeg tror ikke det stopper der, sier Tomren-Berg. 

Han legger til at Lyses satsing på fjernkjøling er strategisk både viktig og riktig, siden etterspørselen etter fornybare kjøleløsninger øker spesielt i næringsbygg. 

I høst åpnet Lyse Forus kjølesentral som et ledd i å levere både fjernvarme og frikjøling til Havneparken i Sandnes. I Stavanger pågår utbyggingen av fjernvarme fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront i Østre bydel for fullt. Innen årsskiftet skal hele strekningen stå ferdig slik at også Stavanger får en energiløsning som avlaster strømnettet. Det frigir kapasitet og reduserer behovet for svært kostbare utbygginger av strømnettet.