Leverandørerklæring

Lyse vil sikre at alle leverandører og potensielle leverandører til Lyse etterlever de samme etiske og sosiale retningslinjer som Lyse. Leverandørerklæringen forplikter leverandøren til å etterleve disse retningslinjer og dokumentere en slik etterlevelse dersom Lyse skulle be om det. Leverandørerklæringen finner du nederst på denne nettsiden under «dokumenter».

Innkjøpsvilkår

Lyses Alminnelige innkjøpsvilkår legges til grunn for all levering av varer og tjenester til Lyse, såfremt ikke annet er avtalt. Innkjøpsvilkårene finner du nederst på denne nettsiden under «dokumenter». Eldre versjoner av innkjøpsvilkårene kan fås på forespørsel.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Lyse arbeider kontinuerlig for å sikre ansvarlig forretningspraksis i egen virksomhet og i våre verdikjeder. For å nå FNs bærekraftsmål er et velfungerende næringsliv som skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst et viktig bidrag.

Lyse er underlagt åpenhetsloven, som er nært knyttet til bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Åpenhetslovens formål om å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester sammenfaller med Lyse sine verdier om å ta samfunnsansvar og ha en bærekraftig forretningsdrift som respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Lyse skal sikre en ansvarlig forretningsdrift for hele sin virksomhet gjennom å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vår Leverandørerklæring omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. I våre kontrakter har vi egne avtaleklausuler som både stiller krav til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og som gir Lyse en rett til å få informasjon om leverandørkjedene og til å følge opp- og kontrollere leverandørenes etterlevelse av disse kravene under hele kontraktsperioden.