Lyse vil sikre at alle leverandører og potensielle leverandører til Lyse etterlever de samme etiske og sosiale retningslinjer som Lyse. Ved å godta leverandørerklæringen forplikter leverandøren seg til å etterleve disse retningslinjer og dokumentere en slik etterlevelse dersom Lyse skulle be om det. Levarndørerklæringen kan du se nederst under dokumenter. 

Innkjøpsvilkår

Lyses Alminnelige innkjøpsvilkår legges til grunn for all levering av varer og tjenester til Lyse, såfremt ikke annet er avtalt. Du kan lese våre innkjøpsvilkår nederst i artikkelen. 
Eldre versjoner av innkjøpsvilkårene kan fås på forespørsel.

Etikk

Lyse har utarbeidet et etisk regelverk for ansatte, samt grunnleggende krav for adferd i forbindelse med anskaffelsesprosesser. Etikk og etiske retningslinjer omhandler regler, normer og prinsipper. 

Lyses omdømme og tillit er avhengig av profesjonalitet og opptreden, samt et høyt etisk nivå. Dette gjelder både med hensyn til Lyses forretningsdrift og handlemåten til hver enkelt ansatt i Lyse. Det forventes at en opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Lyse.

Har du spørsmål om etterlevelsen av etikk i Lyse-konsernet? Ta kontakt med juridisk direktør Leif Harald Jensen