Vi oppfordrer leverandører som ønsker å henvende seg til Lyse for å presentere sine varer og tjenester, til å registrere informasjon om selskapet og de varer og tjenester som kan leveres i skjemaet nedenfor. 

Registrere selskapet i Achilles UNCE

Kvalifikasjonsordningen Achilles UNCE benyttes av Lnett AS og Lyse Neo AS, og en fastsetter kvalifikasjonskrav i den enkelte anskaffelse uten ytterligere kunngjøring. Vi oppfordrer leverandører til å registrere seg i Achilles UNCE for å kunne komme i posisjon til å være aktuelle i framtidige anskaffelser. Achilles UNCE krever en årlig kvalifikasjonsavgift for å være registrert som leverandør i kvalifikasjonsordningen og kvalifikasjonsordningen kunngjøres periodisk på Doffin og TED.

Kunngjøringer på Doffin og TED

Enkelte selskaper i Lyse benytter den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for enkelte anskaffelser. Les mer på https://doffin.no/

Dersom anskaffelsen er over EØS-terskelverdi vil den også kunngjøres i den europeiske databasen TED. Les mer på https://ted.europa.eu/

Skjema for å registrere informasjon

Mottaker av informasjonen vil være Konsernanskaffelser. Lyse vil registrere informasjonen og interessen, og vil ta kontakt med leverandøren dersom det skulle være relevant i en anskaffelsesprosess.

Les om personvernerklæringen på https://www.lysekonsern.no/personvern/. For henvendelser vedrørende oppdatering av kontaktinformasjon eller annen informasjon innsendt via skjemaet kan leverandøren henvende seg til kontrakt@lyse.no