Strømnettet
Strøm er en kritisk infrastruktur. Forsvinner strømmen, så forsvinner også mye annet som mobiltjenester, banktjenester, varehandel osv. Det er derfor av stor betydning av strømnettet er bygget og driftet slik at leveransen er god og stabil.  

L-nett har få strømbrudd som varer mer enn 1 time. Oppetiden i strømnettet ligger på over 99 prosent i normalår. Likevel er det viktig å ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett når på døgnet de oppstår.

Vi kan aldri garantere at det ikke kan oppstå feil, også langvarige. Det er derfor av stor betydning av alle vurderer hvordan den enkelte kan bli berørt av strømbrudd, og om det er behov for reserveløsning med for eksempel aggregat. På nettsiden sikkerhverdag.no finner privatpersoner tips til hva man bør tenke gjennom. 

Lyse har en stor vaktstyrke som rykker ut for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig hvis feil oppstår. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet. 

Fjernvarme- og gassnett
Driftssentralen overvåker også fjernvarmenettet og gassnettet som Lyse har. Det er eget personell som rykker ut ved hendelser og feil på leveranser av fjernvarme og gass. 

Fibernettet
Altibox har en egen driftssentral som overvåker hele det nasjonale fibernettet. Driftssentralen er døgnbemannet hele året rundt. Gjennom partnerskapet har Altibox lokalt personell som rykker ut ved fiberbrudd på partnernes fibernett.

Kontakt oss
Dersom du som kunde opplever feil med en av våre leveranser, så finner du informasjon på våre nettsider eller ta kontakt med kundesenter.
Dersom du har andre spørsmål angående vår beredskap, så ta kontakt med vårt sentralbord så hjelper de deg videre tlf: 51 90 80 00.