Anskaffelsene varierer i omfang, kompleksitet og kontraktsverdi, og omfatter alt fra elektromateriell til komplette EPC-anskaffelser. Anskaffelsene kan være kjøp av standardvarer og –tjenester, eller kjøp hvor varer og tjenester produseres/leveres særskilt til Lyse. 

Noen eksempler på anskaffelser er:

 • Konsulent- og rådgivningsavtaler (prosjektering, rådgivning, bistand ol.)
 • Bygg- og anleggsarbeider
 • IT-løsninger/systemer
 • Elektromateriell/Linjemateriell
 • Installasjonstjenester
 • Telekomutstyr
 • Tilvirkning, levering og montering av utstyr (ELMEK)
 • Nyttekjøretøy


Lyses overordnede anskaffelsesstrategi er å: 

 • Fremme effektiv bruk av ressurser og bidra til at Lyse opptrer med integritet
 • Gjennomføre anskaffelser i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk
 • Gjøre valg som bidrar til å sikre en bærekraftig verdikjede. 

Lyse som kunde
Lyse har fokus på at anskaffelser gjennomføres etter god anbudsskikk og  god forretningsskikk. Lyse har etablert prosedyrer som skal sørge for likebehandling av leverandører, konkurranse så langt som mulig for å sikre kostnadseffektive anskaffelser, og etterprøvbarhet. Lyse vil være en profesjonell og krevende kunde.

Et utvalg av selskapene i konsernet omfattes av det offentlige anskaffelsesregelverket. Det innebærer at anskaffelsene vil gjennomføres i henhold til «Lov om offentlige anskaffelser» og «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene» (Forsyningsforskriften).