Om konsernet

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Framtidsrettede tanker førte for 100 år siden til ervervelse av fallrettigheter, samt bygging av vannkraftverk og linjenett som kom en hel region til gode.

Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som den nasjonalt ledende aktøren innen fiberbredbånd. De siste årene har Lyse bygget ut et gassnett i Sør-Rogaland og driver LNG-virksomhet i et nordisk marked.

Selskaper i Lyse-konsernet

 • Våre forretningsområder

  Biogass gir redusert utslipp av CO2 og NOx. 5700 GWh. Tekst på illustrasjon.

  Lyse har tre forretningsområder;
  energi, telekommunikasjon og infrastruktur

  Lyses forretningsområder

 • Strategi og samfunnsansvar

  70% av norske fiberkunder finner du hos Lyse. 550 km gassrør frakter gass produsert av bl.a. kuer. Tekst på illustrasjon.

  Vi utvikler morgendagens infrastruktur
  og unike energi- og teknologitjenester.

  Lyses samfunnsansvar

På lag med Lyse

Lyse er blant regionens stolteste sponsor av idrett, kultur og samfunn. Vi er der folk er med støtte i form av kraft, fiber eller gass. Vi gir også midler til viktige formål som folk i Sør-Rogaland er opptatt av.

Les mer om våre sponsorater.

Mange små bilder av mennesker i ulike aktiviteter.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS