Lyse Vekst

Vi investerer i tidligfase-selskaper og fond innenfor teknologi og fornybar energi.