- Med dette nye anlegget har vi fått en god start på den storstilte oppgraderingen og forsterkningen av strømnettet som nå skal gjennomføres i regionen. Dette er det første nye anlegget i drift, men om rundt halvannet år vil også ny kraftlinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og ny transformatorstasjon på Opstad stå ferdig, og da får vi en ny hovedforsyning til Jæren fra øst. Det øker kapasiteten i strømforsyningen til Jæren betraktelig, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.


Elektrifisering
Han understreker at fornyingen av strømnettet er viktig med tanke på den elektrifiseringen og det grønne skiftet som nå pågår i regionen. I tillegg legger dette til rette for økt verdiskapning ved å gi god kapasitet i strømnettet til næringsliv som vil etablere seg eller utvide. 

Den nye transformatorstasjonen ligger i Bjerkreim kommune og tok to år å bygge. Den skal ta imot kraften fra vindmøller som bygges i området til strømnettet, i tillegg til at den er med å sikre en god og stabil strømforsyning til husholdninger og bedrifter.

- Jeg vil rette en stor takk både til leverandører og alle andre som har sørget for at arbeidet her har blitt utført på en utmerket måte. Samtidig vil jeg takke naboer, kommunen og Lyse Elnett for et godt samarbeid i byggeperioden, sa konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett under den offisielle åpningen torsdag 26. september.

Knytter vindkraft til strømnettet
Det er vindmøllene i den såkalte «Søndre klynge» som først kobler seg til strømnettet i Bjerkreim transformatorstasjon. Fra denne vindparken vil det etterhvert bli produsert om lag en milliard kilowattimer hvert år, og det tilsvarer strømforbruket til rundt 50.000 boliger.  Senere skal også kraft produsert i vindkraftparkene Måkaknuten og Stigafjellet knytte seg til her.

- Fornybar kraft er en viktig del av klimaløsningen, og vindkraften som kommer her i Bjerkreim vil gjøre en viktig jobb i et fornybart samfunn, påpekte Vardheim. -Denne transformatorstasjonen bidrar dermed både til klima, verdiskaping og forsyningssikkerhet for strøm.

Det var ordfører Torbjørn Ognedal i Bjerkreim kommune som sto for den offisielle åpningen ved å klippe snoren inn til den nye transformatorstasjonen.

Vil du lese mer om oppgradering av regionalnettet i vår region, så finner du informasjon på Lyse Elnett sine nettsider.