Sivilingeniør Trond Winther er ansatt som ny administrerende direktør i Lnett. Winther har lang ledererfaring innen felt som energi, forretningsutvikling og risikostyring. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i rådgivningsselskapet Proactima.

– Å lede Lnett er en særdeles spennende oppgave som jeg nå ser veldig fram til å ta fatt på. Lnett har et svært viktig samfunnsoppdrag og spiller en nøkkelrolle i å nå viktige mål vi har satt oss i samfunnet. Det er en stor motivasjon for meg, sier Winther.

For å møte framtidens elektrifisering skal Lnett investere like mye i nytt og oppgradert strømnett de neste ti årene, som Lnett har gjort de siste 100.

– Økt nettkapasitet er avgjørende for verdiskapning, nye arbeidsplasser og lavere klimagassutslipp i Norge. Jeg gleder meg til å møte alle de ansatte, og sammen med dem, og på lag med regionen jobbe for å utvikle og bygge det strømnettet vi trenger, fortsetter han.

Erfaren leder med industriell erfaring
Winther er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Med erfaring fra bedrifter som Deloitte, DNV og nå sist Proactima, samt ulike lederroller i Shell nasjonalt og internasjonalt, har han en meget relevant bakgrunn for stillingen.

– Tronds erfaring fra industri, utbyggingsprosjekter og virksomhetsutvikling i ulike sektorer kombinert med hans betydelige ledererfaring gjør at vi er overbevist om at han er den riktige personen for å lede Lnett fremover, sier konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi Marianne Frøystad Ånestad.

Trond Winther tiltrer stillingen 1. februar 2024. Han blir dermed leder for 360 ansatte.