Altibox Carrier ble etablert som eget forretningsområde da det var behov for å strømlinjeforme organisasjonen innen et stadig mer omfattende segment. Svein Arild Ims kommer fra stillingen som salgssjef og er allerede godt involvert i konsernets pågående aktiviteter for å sørge for flere føringsveier for datakommunikasjon ut av landet.

I november 2020 ble åpningen av en ny fiberforbindelse mellom Hirtshals og Larvik – SkagenFiber – markert, og sommeren 2021 skal det legges ny fiberkabel mellom Newcastle og Stavanger.

- Jeg ser virkelig frem til å lede det viktige arbeidet med å styrke den nasjonale forsyningssikkerheten, sier Svein Arild Ims som kommer fra Sandnes og har bakgrunn som siviløkonom. Han vil få en operativ lederrolle og fortsatt ha salgsansvar når han trer inn i direktørstillingen 1. mars.

Det er viktig at det etableres flere gode forbindelser mellom Norge og andre land slik at datatrafikken kan flyte alternative veier dersom en eller flere forbindelser blir brutt enten som følge av uhell, eller bevisste angrep. Både SkagenFiber og den nye fiberkabelen til England utgjør en viktig del av et europeisk fibernettverk Altibox holder på å etablere.

- De nye forbindelsene vil ikke bare gi lynrask dataforbindelse og lavere tidsforsinkelse til de europeiske markedene. Samtidig åpnes muligheter for kraftig vekst innen dataindustrien ettersom datasenteraktørene er avhengige av leveringssikkerhet for å sikre driftskritiske tjenester, sier konserndirektør tele, Toril Nag i Lyse, industrikonsernet som eier Altibox.

Verden trenger å øke datasenterkapasiteten i tråd med den økende digitaliseringen av samfunnet og digitale teknologier kan ifølge Exponential Roadmap bidra til å kutte globale utslipp med 15 % innen 2030. For å oppnå en slik utslippsreduksjon er det viktig at utbyggingen av datasenterkapasiteten blir så bærekraftig som mulig. Dette sikres ved å drive datasentrene med fornybar energi samtidig som man finner gode løsninger for håndtering av spillvarme.