Strømnettet betales fullt og helt av brukere gjennom nettleien. Når strømnettet nå må bygges ut på grunn av alder, og for å møte energiomstillingen som pågår, så betyr det at prisen på nettleien øker. 

Oppgraderingene er i gang
- Dagens strømnett er fra 1950-70-tallet, og må oppgraderes på grunn av alder slik at vi fortsatt klarer å ha en stabil drift uten større feil. I tillegg kan strømforbruket i Sør-Rogaland øke med 45-90 prosent de neste 20 årene. Det vil ikke strømnettet håndtere uten oppgraderinger. Det er allerede etableringsstopp for nye større bedirfter i deler av regionen etter at etterspørselen etter mer strøm har økt raskt de siste årene, forteller administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Han forteller at kostnadene for oppgraderingen ikke øker nevneverdig selv om kapasiteten i strømnettet dobles eller tredobles. I fjor og i årene som kommer må Lnett investere over en milliard kroner hvert år i nytt strømnett – transformatorstasjoner, kraftledninger, samt nye digitale løsninger for automatisering og fjernstyring.

Denne uken er det satt spenning på kraftledningen Opstad -Håland og Håland transformatorstasjon i Time kommune og neste uke setter vi drift på kraftledningen Dalen-Veland og Veland transformatorstasjon.  

Nettleien øker 1. juli
Nettleien øker med ca 10 prosent for rundt 90 prosent av kundene. Det utgjør i snitt rundt 100 kroner i måneden for en boligkunde med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Økningen trer i kraft 1. juli, og viser på faktura som sendes ut i august.

- Vi pleier å si at vår jobb er å holde strømnettet oppe og nettleien nede. Vi jobber hele tiden for å holde kostnadene med å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet så lave som mulig. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bygge mest mulig nett for pengene. Vi håper å unngå nye prishopp, men vi kan ikke utelukke at det komme prisjusteringer senere som følge av generell prisøkning i samfunnet, sier Tamburstuen.
 
De oppgraderingene Lnett nå gjør i strømnettet, gir regionen store muligheter for å etablere nye bedrifter og nye arbeidsplasser, samt for å kutte klimautslipp ved at mer av energiforbruket flyttes over fra fossil energi til fornybar energi.
 
- Det grønne skiftet er ikke gratis, men det er nødvendig hvis vi skal nå målet Stortinget har satt om å redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030 målt mot 1990. . Nesten 50 prosent av energiforbruket i Norge er fremdeles fossilt. Energiomstillingen er  i gang for fullt. Biler, maskiner, oppdrettsanlegg, skip og ferjer elektrifiseres. På flere kaianlegg er det satt opp landstrøm for skip som ligger til kai. Alt dette krever mye strøm, forteller Tamburstuen.

Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i nettet. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig. 
 
Tips for å redusere nettleien
I 2022 var det mange kunder som reduserte sitt strømforbruk. Det er flere tiltak du kan gjøre for å redusere forbruket, som for eksempel.

 • Senk innetemperaturen med 1-2 grader
 • Del huset inn i soner, og ha lavere temperatur i for eksempel soverom
 • Installer varmepumpe, hvis du ikke har det
 • Har du hjemmelader til elbil, så lad elbilen sakte om natten

Det er mulig å søke støtte fra Enova til flere tiltak innen energieffektivisering.

Dette bygger Lnett nå: 

 • Tronsholen transformatorstasjon er oppgradert med nytt innendørs høyspentanlegg. Utendørsanlegget er fjernet. Ferdigstilt i 2022 / 2023
 • Ny kraftledning Opstad – Håland og nye Håland transformatorstasjon ble satt spenning på 5. juni 2023. Gammel kraftledning er revet
 • Ny kraftledning Dalen-Veland og nye Veland transformatorstasjon settes i drift i juni 2023
 • Ny kraftledning Veland-Hjelmeland og nye Hjelmeland transformatorstasjon settes i drift siste halvår 2023
 • Vagle transformatorstasjon skal utvides. Arbeidet startet i 2023
 • Nytt innendørs høyspentanlegg for Lnett på nye Fagrafjell transformatorstasjon (eid av Statnett) settes spenning på juni 2023
 • Ny kraftledning Fagrafjell, Vagle, Stokkeland. Arbeidet starter i 2023.  
 • Oppgraderer distribusjonsnettet (22 kV) i Strand og Hjelmeland kommuner pågår. Første del på drift i juni 2023