Tirsdag besøkte olje- og energiminister Terje Aasland Lysebotn II Kraftverk. Her gjentok han løftene om at det investeringsfiendtlige høyprisbidraget skal fjernes i 2024. Aasland informerte om at den eksakte datoen for fjerning av høyprisbidraget vil bli offentliggjort i statsbudsjettet 6. oktober.

- Oktober blir en spennende vannkraftmåned. Det er bare å sette i gang å investere, gønn på. Det kommer til å være verdifullt i tiden fremover, sa han, uten å utdype hvordan bidraget skal fjernes. 

Terje Aasland

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, ser positivt på ministerens uttalelser.
-Dette er svært godt nytt, spesielt med tanke på våre planer om en tilsvarende, men enda større vannkraftoppgradering i Røldal-Suldal. Vi ser frem til statsbudsjettet i oktober, hvor vi regner med at høyprisbidraget blir avskaffet en gang for alle, sier Nygaard.

Omvisning Lysebotn 2

Lysebotn II: Moderne vannkraft
Lysebotn II kraftverk er et av Nord-Europas mest moderne kraftverk og et av Norges kraftigste . Det ble bygget ut i 2018, har en installert effekt på 370 MW og en årlig produksjon på 1500 GWh. Anlegget tar inn vann fra Lyngsvatn og Strandvatn som har falt 680 meter, før de treffer to turbiner som lager strøm tilsvarende strømforbruket til 75.000 boliger årlig. Kraftverket har de siste årene gjennomgått en omfattende oppgradering som har økt sin effekt med 75% flere hestekrefter.

- Dette gjør at kraftverket kan produsere mye mer energi på kortere tid, spesielt viktig når det er kaldt, lite vind eller sol, fortalte Nygaard.
Lysebotn 2
Veien fremover for vannkraften
Nygaard og Aasland var enige om at vannkraftens rolle vil endre seg fremover. Begge understreket viktigheten av regulerbar kraft i det norske energisystemet.

- Vannkraftens nye rolle vil være å produsere raskere og mer når det er kaldt, lite vind, lite sol eller alt på en gang. Vi må trene på å snakke inn betydningen av den marginale megawatten mer enn den marginale TWh-en. For TWh skal vi få fra vind og sol, i hvert fall i det store bildet, fortalte Nygaard.

- Vi trenger den regulerbare kraften, hvis ikke måtte vi bygd ut veldig mye mer kraft. Vi er i startgropa av en kraftsystemsrevolusjon og vi trenger å forsterke effektkapasiteten i vannkraften i årene fremover. Så dette er prosjekter som vi trenger mer av fremover og som vi heier på, avslutter olje- og enerigministeren.