I februar ble selskapet Xtera tildelt kontrakt for å prosjektere og installere den 700 km lange fiberkabelen. Siden da har nødvendige tillatelser blitt innhentet slik at fartøyet MV Fugro Galaxy nå kan gå i gang med undersøkelsene i Nordsjøen.

Formålet med undersøkelsene er å samle inn havbunnsdata som skal brukes for å bestemme den endelige trase for fiberkabelen, og avgjør hvilken kabeltype som egner seg best. Når dette er på plass kan øvrige tillatelser innhentes og produksjon av selve sjøkabelen starte.

- Det er gledelig at Fugro-fartøyet nå er mobilisert. Det betyr at vi ligger foran skjema og får utnyttet været i årets sommersesong til å fullføre de nødvendige undersøkelsene. Arbeidet med å legge selve sjøkabelen kan da begynne når været igjen tillater det neste år, og gjør at vi som planlagt kan være operative mot slutten av 2021. Dette er gode nyheter for prosjektet og våre investorer. Vi setter pris på innsatsen til totalentreprenør Xtera, samt Fugro og Subsea Networks for at vi skal nå denne viktige milepælen, til tross for utfordringene knyttet til koronaviruset, sier Geir Ims styreleder i NO-UK Com AS.

NO-UK er en ny høykapasitets fiberkabel med åtte fiberpar som skal legges i Nordsjøen mellom Norge og Storbritannia, og som vil gi en vesentlig styrket datakommunikasjon mellom de to landene. Systemet blir designet og produsert av Xtera og benytter deres teknologi for å sørge for en godt beskyttet og nedgravd kabel på hele traseen. Løsningen minimerer miljøpåvirkning og konsekvenser for fisk, samtidig som det maksimerer beskyttelse og stabilitet for fiberkabelen.

- Altibox registrerer sterkt økende interesse for kapasitet mellom datasentre i Norge og sentrale lokasjoner i Europa. Gjennom vårt internasjonale nettverk Euroconnect er vi unikt posisjonert til å dekke denne etterspørselen, og fiberkabelen mellom Newcastle og Stavanger vil sterkt bidra til å øke attraktiviteten av datasentervirksomhet i Norge ifølge Svein Arild Ims, salgssjef for Altibox Carrier.

Investeringen i nordsjøfiberen gjennomføres i samarbeid mellom Altibox, Haugaland Kraft, BKK, Ryfylke IKS, Green Mountain, Polysys og Hatteland Group.

Om NO-UK Com

NO-UK Com er et konsortium som bygger fiberkabel mellom Norge og UK, og består av Altibox Carrier som operatør, Haugaland Kraft, BKK, Ryfylke IKS, Green Mountain, Polysys og Hatteland Group. NO-UK-kabelen er et åpent system som tilbyr åtte fiberpar mellom Stavanger og Newcastle. Gjennom Altibox Carrier kan konsortiet tilby mørk fiber eller kapasitet på forbindelser til større datahuber i Norden eller UK.

Besøk www.altiboxcarrier.com for mer informasjon. 


Om Xtera

Xtera er leverandør av undervannssystemer og telekomteknologi. Selskapet leverer nettverk som sikrer direkte trafikk innenlands til datasenter og byer. Xtera leverer nye løsninger som er tilpasset den enkelte kunde enten det er forutsetningen for et system, åpen arkitekturdesign eller individuelle nettverkselementer. Xteras ekspertise innen prosjektledelse som totalleverandør og systemintegrasjonsevne i kombinasjon med solid industripartnerskap sikrer operatører trygg leveranse av design, bygging og installasjon av undersjøiske kabelløsninger med høy ytelse og ende- til-ende-kapasitet.

Besøk www.xtera.com for mer informasjon.

Om SubSea Networks

Subsea Networks har sitt utspring fra marin kabelindustri og tilbyr konsultasjons- og implementeringstjenester til utviklere av undersjøiske kommunikasjonstjenester, kjøpere, eiere, nettverksoperatører og finansielle institusjoner. Selskapet tilbyr ekspertise og ledelse av undersjøiske kabelprosjekter fra et tverrfaglig internasjonalt team med omfattende industrierfaring. Subsea Networks leverer support innen et bredt spekter av disipliner i kombinasjon med kompetanse og personlig service.

Besøk www.subseanetworks.com for mer informasjon.