Vi opplever at det er god aktivitet ute, og det kommer fortsatt inn minst like mange bestillinger til oss som tidligere fra elektroinstallatører, utbyggere, entreprenører og andre. Antallet innmeldte gravemeldinger er også som før. Vi følger med på utviklingen og eventuelle endringer i hvilken type bestillinger som kommer inn for å kunne gjøre raske tilpasninger hos oss, forteller administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Tiltak for å sikre leveranser
I hele konsernet er det stor bruk av hjemmekontor og digitale hjelpemidler for samhandling brukes aktivt for å fortsatt kunne ha for eksempel byggemøter, behandle meldinger og gjennomføre prosjektering. 
Det er fortsatt mange kunder som ønsker fiberbredbånd, og alle gravelag i Lyse Fiber er i full sving. Rett over påske starter utbyggingen av Gamle Stavanger. 
- Sammen med våre underleverandører har vi gjort flere tiltak for å ivareta smittehensynet. Blant annet har vi stoppet direkte dørsalg. Vi fortsetter å selge, men det skjer på andre måter. Fortsatt utbygging av fiber er en prioritiert oppgave, sier konsituert administrerende direktør Kenneth Asheim i Lyse Fiber. 
 
Den siste tiden er det brukt mye tid og krefter på tiltak som skal sikre god aktivitet vider utover året. Det har vært tett dialog med leverandører for å sikre leveranser av materiell både fra fabrikker i Norge, men også i Europa. 
- Vi har fått tilbakemeldinger fra våre hovedleverandører om at det per dags dato ikke er utfordringer knyttet til produksjon av materiell, og så langt går også vareflyten greit. Vi vil fortsatt følge utviklingen tett. Nylig fikk vi leveranse av elektrisk anlegg fra Siemens i Tyskland til ny transformatorstasjon på Opstad og transformatorene er på vei på skip og ventet denne uken, sier direktør prosjektstyring Lars Andre Kalve i Lyse Elnett. 
Lyse drifter og bygger fjernvarmenettet i regionen. Administrerende direktør Audun Aspelund kan berette at driften i Lyse Neo går som normalt. 
- Det er full rulle i utbyggingen, både når det gjelder utbygging av fjernvarme mot Stavanger og kundetilknytninger, sier Aspelund. 

Dialog med næringslivet
Lyse er i dialog med de store aktørene i regionen for å følge med på hvordan aktiviteten ute hos eksterne er ventet å bli framover. Så langt har vi ikke fått tilbakemelding om at prosjekter under gjennomføring er blitt utsatt eller stoppet opp.
- Det er usikkerhet knyttet til hvor stor aktivitet vi vil se fram mot sommeren og videre utover året. Vi jobber derfor med å gå gjennom hvilke egne vedlikeholdsprosjekter vi kan gjøre for å holde aktiviteten oppe og trygge stabil strømforsyning, sier Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.