I løpet av de siste ti årene er det mye som har endret seg når det gjelder kunders behov for strøm. Vi har flere enheter som er i daglig bruk og som må lades, mange har kjøpt seg elbil og vi har effektkrevende løsninger i hjemmet som induksjonskomfyr. Mange av kundene våre har heller ikke alternativer til oppvarming slik at strøm er også her den viktigste innsatsfaktoren.  

- Vi tør å påstå at strømnettet er landets viktigste infrastruktur som samfunnet er avhengig av at fung

erer godt. Det arbeides hele tiden med tiltak som skal få ned antall strømbrudd og lengden på strømbruddene, forteller avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett.

Årstall:

Strømforbruk i Sør-Rogaland:

2006

4,86 TWh

2016

6,1 TWh

 

 

 

 

 

Tallenes tale
I 2016 var det i snitt 1,3 strømbrudd per kunde når planlagte strømstanser på grunn av vedlikehold og oppgradering blir tatt ned. I snitt varte disse avbruddene i 83 minutter. Dette er blant de beste resultatene i landet- Enkelte områder har dessverre flere strømbrudd enn andre. Lyse Elnett jobber med konkrete prosjekter for å redusere antallet strømbrudd i disse områdene. Vi legger ned betydelig med ressurser på å rehabilitere nettet, samt skoge rundt våre linjer. Vi har også prosjekter der vi oppgraderer nettstasjoner slik at vi kan fjernstyre dem, og det regner vi med vil gi resultater, sier Boholm.
I 2016 ble det også satt ny rekord i strømforbruk med 1300 MWh. Det er betydelig høyere enn maksimal verdi for 10 år siden som var 1035 MWh. Strømnettet må være bygget for å tåle det høyeste forbruket på den kaldeste vinterdagen. For i motsetning til veiene, så er det ikke mulig å ha kø i strømnettet.

Behov for oppgradering
Tallene fra 2016 viser at det er et stort behov for å få oppgradert strømnettet slik at det har kapasitet nok til en ny elektrisk hverdag. Det snakkes om det grønne skiftet der en er større andel av transportsektoren skal over på elektrisitet og småskala produksjon av strøm hos den enkelte huseier vil øke.

- Dette forsterker behovet for et robust strømnett. Nettet må håndtere svingninger mellom produksjon mange steder på fine sommerdager med lav last og høyt forbruk på kalde vinterdager uten noe særlig produksjon fra sol og vind, sier Boholm. 

Antallet nye boenheter som knyttet seg til strømnettet var i 2016 lavere enn tidligere år. 2175 nye nettkunder ble knyttet til, mens det har vært 3450 i snitt de siste fem årene.

Økende antall kunder
Lyse-konsernet operer i et beintøft marked og jobber hardt for å øke antall kunder både på fiber og i energimarkedet. Til tross for at flere strømleverandører promoterer ulønnsomme avtaler for å lokke til seg kunder, øker Lyse kundeantallet i privatmarkedet. Tallene de siste fire årene viser en økning fra 92 049 i 2013 til 99 271 kunder i 2016.  På fiber fikk Lyse nesten 40 000 kunder i løpet av fjoråret.