Prosjektet ble testet i operasjonell drift for første gang hos Lyse i begynnelsen av november.
- Det er utrolig kjekt og spennende å kjøre systemet i operasjonell drift slik vi gjør her hos Lyse. Ved hjelp av kunstig intelligens får vi kategorisert bilder av komponenter og får systemet til å gjenkjenne feil som vises på bildene. Tilbakemeldinger vi frå fra nettselskapene gjør at vi kan trene opp den kunstige intelligensen slik at den blir stadig smartere når den registrerer feil, sier prosjektansvarlig Tore Lie i eSmart Systems.
Lyse Elnett er ett av flere nettselskap som deltar i prosjektet Connected Drone som ledes av eSmart Systems. Connected Drone-prosjektet startet opp i januar 2016 og går over tre år.

Mer effektivt
Nettselskaper må jevnlig foreta inspeksjon av linjer og master i strømnettet. Såkalt toppkontroll er tidligere utført med helikopter der en fotograf har tatt bilder.
- Bildene som blir tatt fra helikopter må etterpå bli gjennomgått manuelt, og det er veldig tidkrevende. Nå har vi lastet inn rundt 20.000 bilder fra tidligere befaring inn i verktøy. Droner vil uten tvil være viktig i framtiden for å effektivisere arbeidet, sier avdelingsleder Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.
- Systemet vi benytter kan analysere like mange bilder på en time som et menneske bruker kanskje ett år på å gå gjennom, sier Tore Lie.

Analyserer i sanntid
Ute ved strømlinjen står den mobile kommandosentralen kalt Thundercloud. Inne i bilen er det styringssystemer med tilhærende dataskjermer hvor de blant annet kan operere kameraet på dronen. Så lenge bilen står i område med mobildekning kan bilder sendes til datasystemet som analyserer bilder i sanntid.
- Målet er å kunne bruke droner med kunstig intelligens også i beredskapssituasjoner. Da er det viktig å redusere tiden det tar fra feil blir meldt til sanntidsanalyse som viser avvik og uønskede elementer er klar, sier Lie.
- Det blir spennende å se hva dette nye systemet kan gi oss av informasjon som vi ikke har hatt tidligere, sier Ravndal.
Dronen som brukes i forsknings- og utviklingsprosjektet Connected Drone har rotorer på to meter.

Videobilder fra drone