Plassert midt i dette strekket er Klepp kommune og ordfører Ane Mari Braut Nese.
– Vi vet at vi bruker mer og mer strøm, og at vi er i ferd med å bruke opp det vi har av kapasitet, slår hun fast.

Ordføreren ser at egenproduksjon av strøm blir mer og mer relevant.
– Lyse må stå klar til å levere på de kaldeste dagene der det hverken er sol på panelene eller vind i møllene. Alternativet er at vi må stenge nettet som enkelte steder i Sør-Europa der strøm bare kan brukes tre timer om dagen, sier Braut Nese.

– Mange grunneiere i Klepp har nok en forståelse av at Lyse må gjøre dette, så lenge det ikke bygges noe hos dem selv.  Det har blitt gjort godt planleggingsarbeid i å unngå å legge linjer over hustak, legger hun til.

Gigantprosjekt
Prosjektleder Beate Rønneberg fra Lyse Elnett har var spent på hvordan befolkningen kom til å reagere på de åpne møtene som ble arrangert i Klepp, Time, Hå og Sandnes i slutten av mai.
– Rundt tusen grunneiere er berørt av de ulike alternativene, og alle kan få en strømlinje eller en transformatorstasjon bygget på sin tomt. Vi er veldig glade for at vi har kunnet fortelle om planene tidlig, og dermed få lokale innspill tidlig, forklarer hun.

Lyse Elnett har operert med et informasjonsmøte, og så en åpen kontordag noen dager senere. Dette har fungert godt. – Noen som uttrykte stor bekymring på møtet i Klepp, kom tilbake med konstruktive råd på den åpne kontordagen. Jeg tror vi har alt å vinne på å være tidlig ute med slike informasjonsmøter, legger Rønneberg til.