- Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Skjermer nøkkelpersonell
- I Lyse er det beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og disse er gjennomgått og brukes i forbindelse med situasjonen som har oppstått.  Det er gjort ekstra tiltak for å skjerme nøkkelpersonell som trengs for å rette eventuelle feil, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.
Montørstyrken er inndelt i mindre enheter og har ulike oppmøtesteder, tilsyn av elektriske anlegg hos privatkunder er utsatt og det er utstrakt bruk av hjemmekontor for å redusere risiko for smitte.

- Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd, sier NVE-direktør Kjetil Lund i en pressemelding.

Lyse har eget lager med kritisk materiell og vi har dialog med våre leverandører for å sikre leveranse av materiell framover hvis det blir langvarig.

Kapasitet til økt trafikk
Altibox leverer TV- og internett-tjenester til over 600.000 husholdninger i Norge. Datatrafikken i det nasjonale fibernettet har de siste dagene lagt rundt 30 prosent over normalen på dagtid og 15-20 prosent over på kveldstid. Trafikken er likevel under andre topper vi har sett tidligere i år.
- Foreløpig er nettet vårt i en normal driftssituasjon med trafikkmønster godt innenfor kapasiteten, men vi følger selvsagt ekstra nøye med for å sikre stabile tjenester for kundene, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox. 
Altibox forventer fortsatt å se en del trafikkvekst på dagtid, men trafikktoppene ligger så langt godt under det vi ser eksempelvis under store sportsarrangementer. 

Samarbeid på tvers
I Lyse blir det også tatt en gjennomgang av planlagte strømstanser for å vurdere hvilke som bør utsettes av hensyn til alle som nå jobber på hjemmekontor. Kunder vil få informasjon på SMS /epost hvis planlagte strømstanser utsettes eller avlyses.

- Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.