Bilde av Toril NagDet uavhengige utvalget skal komme med anbefalinger til neste utgave av nasjonal transportplan innen sommeren 2019. John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt skal lede utvalget, der Toril Nag er blant de sju deltakerne.

Nag, som også har erfaring fra styret i Bane NOR SF og i transportselskapet Kolumbus AS, gleder seg til å ta fatt på oppgavene. 
- Teknologi forandrer hverdagen vår i stadig større fart, og muliggjør bedre helhet og bedre brukeropplevelse i transportsektoren. Samtidig har infrastruktur-utvikling en langsiktighet i seg som gjør det krevende å planlegge. Jeg ser fram til å bidra i utvalget, sier hun.

Utvalgets sammensetning:
Administrerende direktør John-Mikal Størdal (FFI) (Oslo/Akershus), leder
Konserndirektør Toril Nag (Lyse) (Stavanger)
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) (Trondheim)
Forskningsleder Niels Buus Kristensen (TØI) (Danmark)
CEO Bernt Reitan Jensen (Ruter) (Oslo/Akershus)
Associate Partner Mariam Kaynia (McKinsey & Company) (Oslo)
Forskningssjef Gro Holst Volden (Concept, NTNU) (Trondheim)

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.