Lyse har inngått en avtale med Hinna Park Utvikling (Valhall 1 AS) om å levere både fjernvarme og fjernkjøling til Valhall-prosjektet i Jåttåvågen. Prosjektet består av to bygg på totalt 70 000 kvadratmeter, og er et av de største prosjektene for næringseiendom i regionen på lang tid. Aker BP og Aker Solutions flytter inn i 2025.

Fjernvarme til Valhall vil bli levert basert på biogass og overskuddsvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, mens kjølingen kommer fra Lyses frikjølesentral basert på sjøvann fra Gandsfjorden. Dette gir Valhall en av de mest klimavennlige varme- og kjøleløsningene som er mulig, og bidrar til en bærekraftig utvikling av området.

- Dette er et utrolig spennende prosjekt som vi i Lyse er veldig stolte av å være en del av. Her får vi brukt lokale energikilder som ellers ville gått til spille, til klimavennlig energi, sier Marianne Frøystad Ånestad, konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi.

- Vi er glade for et samarbeid med Lyse som fremmer klimavennlige og bærekraftige energiløsninger. Dette vil være viktig for videre utvikling av fase 2 i Hinna Park, sier Målfrid Holme som er daglig leder i Hinna Park Utvikling.

Lyses kjølesentral henter kaldt vann fra 100 meters dyp i Gandsfjorden, der temperaturen er jevn på 8 grader. Sjøvannet veksles med ferskvann og sirkuleres til bygninger i nærheten før det returneres til fjorden igjen.

- Avtalen med Hinna Park muliggjør en oppgradering av kjølesentralen, som allerede produserer over 40 kWh kjøling per 1 kWh strøm, sier Ånestad.

Marianne Ånestad

- Nesten halvparten av energibruken i Norge er fremdeles fossil. Strøm er blitt en knapp ressurs. Hver eneste kilowattime strøm vi erstatter med fjernvarme og frikjøling, er en verdifull kilowattime samfunnet kan bruke på å kutte utslipp gjennom elektrifisering, avslutter Ånestad.