I dag ble en varmesentral heist opp på lastebil - klar for å sendes til Ukraina.

Før jul ble det anslått at rundt halvparten av Ukrainas strømnett og energiforsyning er ødelagt. Mye kritisk infrastruktur er slått ut av drift på grunn av russiske angrep.

Varmesentralen har stått i Lervigområdet og varmet opp flere hundre boenheter, dette området ble koblet sammen med fjernvarmenettet i høst, og varmesentralen har dermed blitt overflødig.

Det er stor interesse for å motta dette utstyret. Sentralen kan brukes til å varme opp store bygg som f.eks sykehus eller områder med nærvarme.

Alt utstyret er montert inne i en 20 fots container og er dermed godt egnet for transport. I tillegg sender vi 3 mindre strømaggregater. Vi har flere mobile varmesentraler/varmecontainere som vi er i dialog om å sende, men de øvrige har behov for noe mindre oppgraderinger for å bli operative. Lnett har allerede sendt noen større strømaggregat som bidrar til å opprettholde strømforsyningen.

Varmesentral heises opp på lastebil