Etter nedslaget eier Gasum OY 70 prosent av aksjene i Skangas AS og Lyse as 30 prosent av aksjene. Nedsalget følger Lyses strategi om å redusere konsernets engasjement innenfor forretningsområdet LNG.