Først legger Lyse fjernvarme i bakken det siste stykket til Urban Sjøfront. Deretter pusser Stavanger kommune opp Ryfylkegata til vei for kollektivtrafikk og sykkel.

Lyse og Stavanger kommune har ventet på åpningen av Hundvågtunnelen og Ryfast som blir foretatt 22. april. Da blir det mindre trafikk over Storhaug, og anleggsarbeid som har ligget på vent, kan starte opp.  

Fjernvarme til Storhaug 

Fjernvarmerørene som Lyse legger ned, krysser Haugesundsgata, og den blir derfor stengt i tre uker fra 27. april til 15. mai. Omkjøring er skiltet via Ryfylkegata.

 Vi legger klimanøytral fjernvarme i et ni kilometer langt rørnett under bakken fra Jåttåvågen til Stavanger Øst. Varmen kommer fra overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen på Forus, og er derfor et viktig miljøarbeid, sier Hege Monsen-Wiggins, prosjektleder i Lyse.

I tillegg skal alle vann- og avløpsledninger skiftes i krysset Haugesundsgata/Avaldsnesgata. 

Fornyer Ryfylkegata

Når fjernvarmen er lagt og Haugesundsgata åpnet for trafikk igjen, bygger Stavanger kommune om Ryfylkegata til vei for kollektivtrafikk og sykkel. Arbeidet tar et halvt års tid, og trafikken i Ryfylkegata dirigeres da via Haugesundsgata. 

Hele Ryfylkegata bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate og videre inn Pedersgata mot sentrum.