Da oljenedturen traff regionen gikk aktiviteten ned både i antall tilknytninger av nye boliger og forsterkninger i strømnettet. Tiden for når prosjekter skulle være ferdig ble også lengre. Nå har det snudd, og tempoet er igjen høyt.

Økt behov
- Vegvesen og kommuner har satt i gang flere større prosjekter, og i tillegg har næringslivet satt fortgang i flere prosjekter som har lagt uten aktivitet en stund. På toppen kommer det grønne skiftet med elektrifisering av blant annet transportsektoren. Det er rett og slett mye som skal ha strøm, og alt kommer samtidig, forteller avdelingsleder Rannveig E. Norfolk i Lyse Elnett. 

Hun understreker at Lyse Elnett er positiv til elektrifisering av transportsektoren og ønsker å bidra ved å legge til rette for det grønne skiftet. Hun forteller at Lyse Elnett har bemannet noe opp, men at det likevel er vanskelig å holde tritt med mengden arbeid som ønskes utført, og tempoet som ønskes for framdrift.

I høst har antall henvendelser doblet seg sammenlignet med tidligere år. En tredjedel av disse henvendelsene gjelder lading av elbil, men det er også en generell vekst.

Meld i god tid
- Leveringstiden går noe opp i forhold til det vi har hatt før, og vi må gjøre prioriteringer. Samtidig jobber vi med ulike tiltak for å effektivisere prosesser og få ned behandlingstiden, men det tar tid før det gir resultater, sier Norfolk.

Hun påpeker at det er viktig å melde inn prosjekter i god tid. Hvor lang tid det tar å prosjektere og senere bygge ut infrastruktur er avhengig av en rekke forhold, deriblant hvor mange interessenter prosjektet involverer og om anlegget krever avtale med andre grunneiere. For større utbygginger hvor det er mange involvert eller behov for å bygge ny nettstasjon kan det ta seks måneder eller mer før plan er utarbeidet og prosjektet er klart for bygging.