Med mmWave-teknologi oppnådde ice en nedlastingshastighet på 3,8 Gbps og en opplastingshastighet på 280Mbps. Det innebærer for eksempel at å laste ned en 10 minutter lang film på 20 GB tar fem sekunder.  

– Det er utrolig kjekt å ha med NRK som samarbeidspartner når vi tester ut ny teknologi, sånn at vi ser brukerens behov, sier Jahid Masud, som er Leder nye tjenester i Lyse.

Lyse-konsernet leverer teletjenester innen TV, mobil, bredbånd og Internet of Things for å nevne noe. I avdelingen Nye tjenester tester de ny teknologi som kan ha potensialet til å bli nye tjenester. Akkurat nå satses det stort på 5G. 

– Vi jobber med alt vi ikke allerede har av tjenesteproduksjon, nettverk, infrastruktur, fiber og mobilnett. Det som er nytt og relevant for tjenestene.  

Store muligheter med 5G 

Denne våren har Masud og avdelingen i samarbeid med NRK testet ut hastighet på 5G-nettet til ice fra våre kontorer i Nydalen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gav ut testlisenser på en teknologi kalt mmWave tidligere i år. 

– 5G er femte generasjons mobilnettverk, som betyr bedre overføringshastighet enn i 4G. I 5G har man et større spektrum av frekvenser, en rekkevidde fra 410 MHz til 100 GHz. GHz er 1 million bølgelengder.  

Men selv i 5G er det begrensninger på opplastingshastigheten, altså når vi laster opp en video eller et dokument i skyen. Akkurat dette har NRK spesielt behov for, som leverer lyd og bilder direkte fra kamera i felt.  

– Vi vil også benytte trådløs teknologi til å laste opp opptak, i tillegg til å bruke kunstig intelligens til å analysere innhold som kommer inn i skyen. Det vil gjøre arbeidet vårt veldig mye mer effektivt, sier Erik Vold i NRK.  

– Behovet for høyere opplastingshastighet gjelder både for direkteproduksjon og opptak. Vi har behov for å raskt kunne redigere og publisere viktige hendelser, og teknologi som kan understøtte filming over rasområder eller liknende. Da trenger vi høy kvalitet på kamera og en høyere andel opplink enn nedlink. Dette er en utfordring som kan løses med tilgang til dedikterte frekvenser.  

Ekstremt høy frekvens 

Med mmWave-teknologi får man denne opplastingshastigheten. mmWave står for millimeter wave og gir en ekstremt høy frekvens av elektromagnetisk stråling. mmWave opererer i bølgelengder mellom 30 GHz og 300 GHz, og på grunn av dette spektrumet krever 5G basestasjoner som kan håndtere rekkevidden.  

– Vi har oppnådd svært gode resultater under testingen. Vi brukte radioutstyr fra Nokia som vi installerte i lab og i basestasjonen vår. Til testingen brukte vi NRK sin prototype Sony-telefon som er montert i, og knyttet til, kameraet de bruker ute i felt, forteller Masud.  

NRK har også gjort tilsvarende samarbeidstesting med Telenor og Telia.  

– Sammen med operatører ønsker vi å finne gode løsninger på utfordringer som enda ikke er løst. Testingen har bidratt til en god kartlegging, men også vært et bra samarbeidsprosjekt. Det viktigste for vår del er at det settes av frekvensressurser til å håndtere nomadiske behov på kort varsel. mmWave kan avlaste der lavere frekvenser ikke har tilstrekkelig kapasitet, men andelen opplink må økes, sier Vold.