Denne sommeren har droner blitt tatt i bruk i økende grad. For eksempel ble drone brukt for å sjekke strømkabel som ble lagt ut etter at et ras ødela strømlinjen opp til Hunnedalen.

- Raset i Hunnedalen var i et veldig ulendt terreng, og det var vanskelig å ha tilsyn med kabelen slik vi hadde behov for. En gang i uken fløy vi opp med drone, og det ga oss en sikker og god måte å gjennomføre inspeksjon på. Vi opplever at droner er et veldig godt supplement til andre verktøy vi bruker, forteller Geir Tønnessen i Lyse Elnett.

Avdelingsleder Frank Boholm i drift er ikke i tvil.
- Droner er kommet for å bli. Ved å ta droner i bruk kan vi unngå å måtte koble ut strømlinjer mens inspeksjon utføres, sier Frank.

Seks operatører
I dag er det seks montører i Lyse som er kurset og har lov til å fly med drone. Montørene som er sertifisert er fordelt på flere grupper innen montasjeavdelingen. I tillegg har Lyse fått de nødvendige tillatelsene som må til for å få lot til å fly med droner. Tillatelsen som er gitt innebærer at droneopartøren alltid må kunne se dronen mens den er i luften.

- Vi har kommet lengre i arbeidet med å ta droner i bruk enn vi trodde når vi startet prosessen. Nå er det viktig å høste mer erfaring særlig når det gjelder å ta teknisk gode bilder og video med dronen, forteller Tony Ravndal.
En utfordring oppstår når det er sol ute og den lager reflekser på skjermen. Da er det viktig å kunne stille kamera inn riktig.

- Nylig testet vi ut bruk av VR-briller for å unngå å bli forstyrret av solen. Kamera følger da bevegelsene du gjør med hodet. Men det må litt tcrening til for å få dette godt til, for når du bruker VR-briller føles det som om du er oppe i dronen selv, sier Geir Tønnessen.

Utvikling går raskt
Siden Lyse begynte prosessen med å få tillatelse til å bruke droner, så har teknologien blitt utviklet og gir enda større muligheter.
- Utviklingen går raskt. Det er for eksempel mulig å programmere dronen slik at den kan kjøre en fast rute uten at det er noen som fysisk står og styrer dronen. Du må bare passe på at dronen alltid starter fra samme sted, forteller Tønnessen.

Nå i høst skal de bruke drone for å fotografere transformatorstasjoner. De skal blant annet inspisere taket på stasjoner som ellers er vanskelig å komme til.