Slik ser det nye konsernstyret ut for perioden 2022-2024:

 • Harald Espedal – Styreleder (på valg i 2023)
 • Stine Rolstad Brenna - Nestleder (gjenvalg)
 • Svein Gjedrem - Styremedlem (gjenvalg)
 • Jonas Skrettingland - Styremedlem (gjenvalg)
 • Lotte Hansgaard - Styremedlem (ny)
 • Siri Meling - Styremedlem (ny)
 • Marie Folstad – Styremedlem (ny)
 • Morten Larsen – Styremedlem (ny)

På bedriftsforsamlingens møte deltok 44 representanter fra de 14 eierkommunene til Lyse og 22 ansatte.

 • Siviløkonom Siri Meling (født 1963) er kommunedirektør i Egersund og har tidligere vært stortingsrepresentant i tre perioder, næringssjef i Dalane, nestleder i Fonn Egersund og regionsdirektør ved Fiskeridirektoratets regionskontor i Egersund.
 • Lege Lotte Hansgaard (født 1977) er folkevalgt for Arbeiderpartiet i Stavanger. Hun er medlem av kommunestyret og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i utvalg for oppvekst og utdanning.
 • Marie Folstad er områdeansvarlig for varme og kjøling i Lyse Neo.
 • Morten Larsen er fagansvarlig for gass i Lyse Neo.

De gjenvalgte styremedlemmene er Stine Rolstad Brenna (nestleder), Svein Gjedrem og Jonas Skrettingland. Irene Grastveit og Kate Hidle går ut av styret.

Marie Folstad og Morten Larsen erstatter Arne Sele og Karen Ommundsen som ansattvalgte representanter.