- Vi legger fram en innstilling av kandidater som vil utgjøre et godt styre for Lyse. Kandidatene representerer samlet sett kontinuitet og god bredde i kompetanse, sa Sandnes-ordfører Stanley Wirak, som la frem innstillingen på vegne av valgkomiteen. 

Styrets leder Harald Espedal var ikke på valg, og innstillingen til bedriftsforsamligen var derfor forslag til fem aksjonærvalgte styremedlemmer med personlig vara, foreslått av eierkommunene. 

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem og styremedlem Stine Rolstad Brenna ble gjenvalgt, og advokat Kate Hidle, Hå-ordfører Jonas Skrettingland og gründer Irene Grastveit ble valgt som nye styremedlemmer. Ut av styret gikk Pål Morten Borgli, Kristine Enger og Sissel Knutsen Hegdal.

I tillegg til nytt konsernstyre ble varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli valgt til ny leder av bedriftsforsamlingen og tidligere Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese ble valgt til nestleder.  

Bedriftsforsamlingen ble gjennomført digitalt som et åpent møte på Teams.

Om nye styremedlemmer

Jonas Skrettingland (1957) er ordfører i Hå kommune, er lærerutdannet og teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger, og har en master i endringsledelse fra UiS. Skrettingland har hatt forskjellige verv: KS fylkesstyret i Rogaland (2015-2019), Styret for Jæren produktutvikling (2015-2019) IVAR vararepresentant (2015-2019).

Kate Hidle er født i 1955 og er jurist med cand.jur-eksamen fra Universitet i Bergen. Hidle gikk nylig av som advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland hvor hun drev rådgivning av lokale bedrifter innen kollektiv/individuell arbeidsrett og selskapsrett. Hun deltok også i råd og utvalg som NHOs representant.

Irene Grastveit er født i 1966 og er gründer og partner i MindUp. Hun jobber i dag som konsulent og styreleder i selskapet. Hun har over 20 års erfaring og kompetanse i rollen som fasilitator av ulike endringsprosesser. Hun har ledererfaring fra KPMG som konsulent og SR-Bank som regionbanksjef.

Nytt konsernstyre Lyse, valgt av generalforsamlingen 29. april 2020: 

  • Harald Espedal, styrets leder 2019-2021, vara: Egil Olsen  
  • Stine Rolstad Brenna, nestleder 2020-2022, vara: Marion Svihus  
  • Svein Gjedrem, styremedlem 2020-2022, vara: Jone Heggheim 
  • Jonas Skrettingland, styremedlem 2020-2022, vara: Svein Høyland  
  • Kate Hidle, styremedlem 2020-2022 vara: Siv Grønhilder 
  • Irene Grastveit, styremedlem 2020-2022, vara: Elisabeth Oftedal

Arne Sele og Karen Ommundsen er ansattvalgte representanter, med Marie Folstad som vara og Morten Larsen som observatør. Arne Sele ble gjenvalgt og Karen Ommundsen ble valgt som nytt styremedlem av de ansatte.