Forrige uke foreslo regjeringen å øke skattene betydelig for den fornybare kraftbransjen. Dette innebærer at flere kraftprodusenter, inkludert Lyse, må droppe planlagte investeringer i opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.

Regjeringen gjorde ingen endringer i kraftskatten i statsbudsjettet, som ble lagt fram torsdag 6. oktober. Dette forslaget innebærer at vi setter det grønne skiftet på vent, ifølge konsernsjef Eimund Nygaard:

– De økte skattene får dramatiske konsekvenser for både Lyse og for Lyses eiere, som er 14 kommuner i Sør-Rogaland. Dette innebærer at vi må gå gjennom alle planlagte investeringer, og at vi ikke kan gjennomføre de planene vi hadde for Røldal-Suldal-kraftverkene, sier Nygaard.

Fjerner insentiv til å investere

Norge og Europa er midt i en energikrise og det er stor etterspørsel etter mer kraft. Blir forslaget vedtatt i Stortinget, frykter Nygaard langt mindre kraftutbygging og en utsettelse av det grønne skiftet. Kraftutbyggingen kunne også bidratt til å dempe strømprisene.

Han mener det er trist at regjeringens forslag bidrar til å redusere investeringer i fornybar energi.

- Vi er midt i en energikrise, og om noen år kan vi få kraftunderskudd i Norge. Derfor er det lite strategisk av regjeringen å fjerne insentiver til å øke kraftproduksjonen, sier Nygaard.

Han forventet en ekstra beskatning da regjeringen holdt pressekonferanse onsdag i forrige uke. Men omfanget var langt større enn forventet:

- Jeg ble sjokkert. At vi nå skrinlegger dette prosjektet, bør ikke overraske regjeringen.

Rammer også eierkommunene

Lyses 14 eierkommuner så fram til et mulig ekstraordinært utbytte i år på grunn av et svært godt halvårsresultat. Dette blir ikke lenger en realitet, og faktisk må Lyse konsentrere seg om å kunne levere det ordinære utbyttet.

I praksis innebærer regjeringens forslag økt skatt fra kommunene til staten på 2,5 milliarder kroner bare for 2022.

– Av det Lyse tjener på vannkraft, går allerede 60 prosent til staten i form av skatter og avgifter, mens eierne mottar ca. 25 prosent. Med de nye skattereglene må Lyse ved høye strømpriser betale opptil 90 prosent i skatt på overskuddet. Da har vi ikke råd til milliardinvesteringer i Røldal-Suldal, sier Nygaard.

Nesflaten kraftverk

Nesflaten. Foto: Lise Bjelland

Behov for oppgradering

Det er bare en drøy måned siden konsernet varslet at Lyse ønsker å investere opptil 5 milliarder kroner de neste 15 årene på RSK-kraftverkene. Behovet for å oppgradere eksisterende vannkraftverk er stort.

De fleste kraftverkene er 60 år gamle og ble bygget for å produsere jevnt hele tiden. Kraftsystemet kommer til å få større innslag av vind og sol i årene framover, og prisene vil variere mer enn de gjør i dag Når det er vind eller sol ute, behøver vi vannkraft. For å få dette til, trenger kraftverkene større turbiner, slik at de kan produsere mye strøm på kort tid.

Et moderne kraftverk produserer gjerne dobbel effekt av et vanlig kraftverk, på færre timer i året. For at det skal være lønnsomt å investere i slike, er vi avhengige av å kunne produsere ekstra mye og å få godt betalt de timene kraftverket produserer.

- Regnestykket går ikke opp dersom vi som investerer kun får beholde inntektene når strømprisene er lave eller normale, sier Nygaard.

Elektrifiserer Norge

Lyse har 100 års erfaring med vannkraftproduksjon. Vårt oppdrag er å elektrifisere og digitalisere Norge - også de neste hundre årene.

- Statsbudsjettet må være i balanse, samtidig som vi må produsere mer kraft for å varme de tusen hjem, fase ut fossile energikilder og ikke minst sikre lavere og mer stabile kraftpriser. Skal vi få det til, må insentivene til å bygge ut mer fornybar kraft og oppgradere vannkraftverk bli sterkere, ikke svakere, avslutter Nygaard.