- Vi har nå for alvor blitt en grønn by. Dette er en stor dag for mange. En stor dag for Lyse, en stor dag for IVARs forbrenningsanlegg, og en stor dag for Sandnes. Vi er energieffektive og miljøriktige på alle måter. Dette er en markering av det gode samarbeidet vi har i regionen og at når vi slår oss sammen, så får vi det til, sa ordfører Stanley Wirak da han klippet snoren og offisielt åpnet fjernvarmenettet. Audun Aspelund fra Lyse Neo og prosjektleder for Havneparken, Laila Haugland, bidro også under markeringen. 

Syv kilometer rør og 700 000 liter vann vil nå sirkulere i fjernvarmenettet fra Forus til Sandnes sentrum. Varmen hentes fra spillvarme som ellers ville gått tapt under forbrenning av avfall. Flere bygg i sentrum har tidligere blitt oppvarmet av fossil gass, men nå erstattes den med fjernvarme. Med dette tar Havneparken og Sandnes sentrum steget inn i framtiden, og går fra fossil til fornybar oppvarming. 

Næringsbyggene i Havneparken som benytter fjernvarme også med på å redusere strøm- og effektbehovet på kalde dager, og frigir dermed elektrisitet til andre formål. Infrastrukturen som er levert av Lyse kunne ikke vært bedre, ifølge Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo.

- Sandnes har valgt en fremtidsrettet, fleksibel og fornybar varme- og kjøleløsning. Varmen kommer fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus og kjølingen er kaldt vann fra 120 meters dyp i Gandsfjorden, sier Aspelund.

Mange av varmekundene har også behov for kjøling. Lyse bygger derfor et frikjølenett fra Forus til Sandnes. Her hentes kaldt vann fra Gandsfjorden på Forusstranda, og pumpes til Sandnes gjennom en 4,5 kilometer lang overføringsledning i fjorden. Dette er den klart mest miljøvennlige kjøleløsningen som finnes.     

Fakta
Fjernvarme Oppvarmet vann som distribueres til næringsbygg og boliger gjennom isolerte rør. Vannet holder 50-90 grader og sirkulerer mellom energisentralen og kundens sentral. Det varme vannet brukes til oppvarming ved at det benyttes vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann. Fra avfallsanlegget på Bærheim til Sandnes sirkulerer det 700 000 liter vann til dette formålet.
Frikjøling Miljøvennlig og energieffektiv løsning hvor kaldt vann benyttes til kjøling av bygg og boliger. Vannet pumpes opp til en energisentral på land for deretter å distribueres gjennom et kjølenett. Vannet pumpes opp vann fra 120 meters dyp i Gandsfjorden. Her holder vannet ca. 8 grader året rundt. Særlig næringsbygg og bedrifter med mye IT-servere har et stort og prekært kjølebehov.