Enova har gitt tilsagn om støtte på inntil 14,7 millioner kroner til demonstrasjonsprosjektet.
- Skal vi møte framtidens kraftbehov, er vi avhengig av innovative aktører som Lyse, som går foran og bidrar til at også strømnettet blir mer energieffektivt. Lyse Elnett sitt prosjekt i Stavanger er med på å utvikle metodikken og synliggjøre fordelene med smartgrid-løsninger. Erfaringene herfra bidrar til at andre nettselskap kan ta i bruk slike løsninger raskere, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Mye arbeid på kort tid
Ombyggingen av nettstasjonene i Stavanger sentrum startet i mai og siden den gang er mange nettstasjoner blitt oppgradert til å møte framtiden.
- Vi har kommet godt i gang med å skifte bryteranlegg, lavspenttavler og transformatorer ute i nettstasjonene.  Nå er vi i gang med å koble til fiber i nettstasjonene slik at driftssentralen vår kan fjernstyre nettstasjonene og få alarm hvis eventuelle feil skulle oppstå, forteller Siri Torgersen Ravndal, avdelingsleder for Smarte nett i Lyse Elnett.

Arbeidet må planlegges godt for ingen nettstasjoner er like. Utstyret som skal ut og inn er både stort og tungt, og nettstasjonene er gjerne små. Arbeidet med å sette inn nytt utstyr blir gjort om natten, for dette er et tidspunkt på døgnet hvor en strømstans er til minst sjenanse for kundene.
- Vi prøver å gjøre mest mulig klart på forhånd. For eksempel heiser vi nytt utstyr inn på dagtid før arbeidet starter hvis det er mulig. Alle som er på jobb må vite hva de skal gjøre, for det er ikke tid til diskusjoner når arbeidet har startet. Å få gjort alt i løpet av tiden vi har til rådighet krever god planlegging, forteller montørene Johnny Lunde og Daniel Frøyland.

Stort demonstrasjonsprosjekt
Målet i prosjektet er å teste ny teknologi for framtidens strømnett i stor skala. Det skjer store endringer i samfunnet som påvirker strømnettet, blant annet bruk av elektrisitet i transportsektoren og produksjon av elektrisitet i små skala hos den enkelte kunde. I tillegg kommer ny teknologi hos kunder som innebærer høy effekt på kort tid.

- Det er viktig for oss å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kunder i et større område. I prosjektet kan vi få ut data i sanntid som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i strømnettet. Dette kan igjen gjøre det mulig å utnytte tider med ledig kapasitet på en bedre måte enn i dag, sier Ravndal.

Smartgrid er et strømnett som er mer intelligent fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. For eksempel kan denne type teknologi bidra til at kunder i mindre grad merker strømbrudd fordi nettstasjonene selv sørger for automatisk omkobling ved feil. I dag må montører ut til den enkelte nettstasjon for å gjøre denne jobben.

Teknologi fra ABB
Det er ABB sin fabrikk i Skien som skal levere de nye «smarte» ringkabelanleggene, samt lavspenningstavler og transformatorer, som skal settes inn i nettstasjonene.

- Vi synes det er spennende å få være med på å utvikle framtidens smarte strømnett sammen med Lyse. Smarte nettstasjoner øker påliteligheten og reduserer tid til feilsøk og reparasjon dersom en uønsket situasjon skuklle inntreffe. At Lyse går foran i bruk av teknologi for smartere distribusjon av strøm er viktig for oss i leverandørindustrien for vi er helt avhengig av å ha et marked å utvikle ny teknologi til, sier Stian Reite, smartgridansvarlig i ABB.

Fakta: 

  • 25 nettstasjoner i Stavanger sentrum og 5 nettstasjoner i Sandnes kommune skal automatiseres ved hjelp av ny teknologi.
  • Enova har gitt tilsagn om inntil 14,7 millioner kroner i støtte til prosjektet.
  • Målet er å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi i et større område.
  • ABB leverer lavspenttavler, transformatorer og kabelanlegg som skal inn i nettstasjonene. Disse skal overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen.