Sist rekordmåling ble satt for kun en uke siden, torsdag 4. februar og var på 1257,4 MW. Forbruket 10. februar tilsvarer strømforbruket til nær 1,3 millioner ovner på 1000 watt hver.
- Vi ser at vi flere steder er helt opp mot, og sågar noen plasser over grensen for kapasitet på for eksempel transformatorer og kraftledninger. Strømnettet må være bygget for å tåle slike kuldeperioder for at det ikke skal oppstå feil og bli mørkt. Årets kuldeperiode viser behovet vi har for å fornye og oppgradere det overordnede strømnettet, sier avdelingsdirektør Frank Boholm i Nettdrift og vedlikehold i Lyse Elnett.

Forventer økning
Det er ventet at strømforbruket i regionen vil stige i årene som kommer av flere årsaker. Stadig mer av transportsektoren tar i bruk strøm i stedet for fossile energikilder og det samme gjør eksempelvis oppdrettsanlegg og byggeplasser. Elektrifiseringen som nå skjer er viktig tiltak for å oppnå de klimamål som er satt nasjonalt og lokalt.
- Strømnettet er grunnmuren i elektrifiseringen, og det er viktig at denne grunnmuren er god og stabil. Hvor mye forbruket vil øke til de neste 5, 10 eller 20 årene er utfordrende å anslå nå. Elektrifiseringen går raskt og vi har fått mange store henvendelser på flere MW i 2020, sier avdelingsdirektør Rannveig E. Norfolk i Nettplan og kunde i Lyse Elnett.

Fornyer strømnettet
Lyse Elnett startet i 2014 arbeidet med å fornye overordnet strømnett på grunn av alder og tilstand, samt for å sikre kapasitet til vekst i regionen. I november 2020 ble ny transformatorstasjon satt i drift på Opstad i Hå kommune, samt ny kraftledning mellom Bjerkreim og Opstad.
- Det er av stor betydning å få på drift nye transformatorstasjoner for å sikre stabil strømforsyning, sier Frank Boholm, som ser fram til at flere nye anlegg settes i drift de neste årene.
På Tronsholen i Sandnes bygges det også nytt anlegg i disse dager. Det er i tillegg prosjekter for å bygge nye kraftledninger og nye transformatorstasjoner flere steder i regionen. De første prosjektene som nærmer seg byggestart er ny strømforsyning til Håland, sør for Bryne i Time kommune, samt ny strømforsyning til Veland (Strand kommune) og Hjelmeland. I tillegg skal det samtidig bygges nye transformatorstasjoner på Håland, Veland og Hjelmeland i disse to prosjektene.