Både privatkunder og bedrifter som har et strømforbruk under 100.000 kWh i året vil fra 1. juli 2022 få ny modell for nettleie. Nettleien består fortsatt av to ledd: 

  • Energiledd med lavere pris natt og helg enn på dagtid
  • Kapasitetsledd (erstatter fastledd) som bestemmes etter hvor mye kunder belaster strømnettet. Det er snittet av de tre høyeste døgnmakser, som avgjør hvilket trinn en kunde får på kapasitetsledd. Det er snittet av samtidig forbruk en klokketime som teller.

Mål med ny nettleie
Ved å redusere strømtopper, så kan samfunnet redusere behov for å grave opp gater i boligfelt for å legge nye kabler. Det er igjen viktig for å unngå unødvendige kostnader, som igjen har noe å si for nettleien vi alle betaler. Samtidig begrenses miljøinngrep som følger med nye utbygginger. 
Lnett, nettselskapet i Lysekonsernet, ser en økning i henvendelser som gjelder installasjon av hurtiglader for elbil hjemme som bruker både to og tre ganger mer enn hva en gjennomsnittlig husholdning bruker i dag. Det er ikke dagens strømnett bygget for.
80-90 prosent av privatkundene hos Lnett har i dag et strømforbruk som tilsier at de kommer i de to laveste kapasitetstrinnene. Med stadig flere elbiler på veiene kan dette endre seg hvis ikke vi som forbrukere er bevisst på vårt strømforbruk. 
Våren 2022 har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet med en felles anbefaling om modell for ny nettleie. Det er denne modellen Lnett nå innfører. 

Tips til hva kunder kan gjøre
Det er en del kunder som allerede gjør tiltak for å redusere både forbruk og strømtopper, og da er det gjerne ikke så lett å gjøre mer. For andre kan det være noen enkle grep som kan gi besparelser. 
Her er noen tips til hva en husholdningskunde kan vurdere å gjøre: 

  • Sjekk hvor høye strømtopper du har og når de skjer på MinSide. Midt på denne siden finner du informasjon om dine tre høyeste døgnmakser, og beregnet månedsmaks. Altså hvilket kapasitetstrinn du får. 
  • Har du ladeboks for elbil hjemme kan du vurdere å lade elbilen om natten. Kan du lade over lengre tid (skru ned effekt), så er mye gjort for å få lavere kapasitetstrinn. 
  • Kunder som har tidsinnstillinger på varmeovner og termostater kan vurdere om disse kan programmeres litt om uten at det går utover komfort. 
  • En del elektriske apparater bruker mye strøm i korte perioder, mens snittet over en time kan være lavere enn det som blir oppgitt. Eksempel på dette er vaskemaskin som bruker mest strøm (kilowatt) når vannet varmes opp i starten av programmet, og så reduseres det etterpå. Å utsette vaskemaskin 30 min kan derfor bidra til å ta ned strømtoppen. Mange vaskemaskiner har knapp for å utsette oppstart. NB: Husk at det ikke er anbefalt å bruke vaskemaskin og tørketrommel om natten.
  • Ved å redusere totalt strømforbruk, så reduserer du også nettleiefakturaen. Senkes innetemperatur med 1 grad, så sparer du rundt 5 prosent av oppvarmingskostnadene. 

Den største andelen av strømforbruket til norske husholdninger er knyttet til oppvarming av bolig og vann. Det å dele huset inn i soner og ha ulik temperatur i de ulike sonene (for eksempel lavere temperatur på soverom og gang) er en mulighet for å redusere strømforbruket. Kortere dusjer hvis det er mulig er en annen måte å redusere forbruk på.