Med økte ambisjoner for nedstrømsaktivitet på tvers av Lyse-konsernet styrkes ledelsen i Lyse med en ny konserndirektør for kunde og marked. 

Norheim trer inn i konsernledelsen og vil lede arbeidet på tvers av forretningsområder og selskaper. Hun får ansvar for felles prosjekter, prosedyrer og markedsaktiviteter.

Astrid Rebekka Norheim (født 1976) har 21 års erfaring fra SpareBank 1 SR-Bank der hun har hatt ulike roller, hvorav 16 år i ulike lederroller i privatmarkedsdivisjonen. Norheim er utdannet økonom (BBA) fra BI. Hun har hatt flere ulike styreverv, og er nå styremedlem i Sandnes SpareBank, Lyse Neo og Lyse Fiber.

I tillegg til sin nye rolle vil Norheim fortsette som administrerende direktør i Lyse Dialog med ansvar for markedsaktivitet i Sør-Rogaland, og kundeservice for selskapene i konsernet.