Det viser tallene fra Nkoms (Norsk kommunikasjonsmyndighet) ekomstatistikk for 2015. Ifølge oversikten ble antallet private brebåndsabonnement basert på xDSL redusert med over 50.000 mellom 2014 og 2015, og sank til i underkant av 600.000 abonnementer. Samme periode hadde bredbånd over fiber en vekst på 90.000 abonnementer i privatmarkedet, og steg til totalt 639.000 abonnementer ved utgangen av 2015.  
- Dette er gode nyheter for forbrukerne. Tilgang til godt bredbånd setter kundene i sjefsstolen, og gir dem frihet til å velge internett-tjenestene de ønsker fra øverste hylle, sier konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

Kostbar fibervekst
81 prosent av alle norske husstander har nå fast bredbånd, ifølge Nkoms statistikk. Av disse er om lag en tredjedel tilknyttet fiber. Altibox hadde ved utgangen av 2015 økt sin markedsandel på fast bredbånd uavhengig av aksessform fra 18,2 prosent i 2014 til 19,7 prosent. Denne veksten har hatt sin pris. De samlede investeringene i norske fibernett var på om lag 2,7 milliarder kroner i fjor – en økning på om lag 150 millioner kroner sammenlignet med 2014.
- Vi har investert betydelige summer på å bygge ut fiberinfrastruktur i Norge det siste tiåret, og det har vi tenkt å fortsette med så lenge markedet ønsker. På den måten bidrar vi også til at regjeringen kan nå målet om 100 Mbit/s til alle, sier Nag. 

Bedriftene sultne på fiber
Også i bedriftsmarkedet er bredbånd over fiber den tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av 2015 var det mer enn 39.000 slike abonnement i bedriftsmarkedet, en økning på bortimot 6.500 abonnement sammenlignet med utgangen av 2015. Om lag 30 prosent av bedriftsabonnementene var basert på fiber ved utgangen av fjoråret.