I likhet med andre næringseiendommer lokalisert i Forus Næringspark investerer Tvedtsenteret i energieffektive løsninger og lokale mikronett. Dette er et bidrag til målsettingen om å gjøre næringsområdet energinøytralt innen 2025. Tvedt-familien har gjort store investeringer for å kunne tilby fleksibilitet i Elnett21-prosjektet og redusere drift- og vedlikeholdskostnader fremover. Det kan bidra med smart styring og effektutjevning i det lokale strømnettet. 

Elnett21 er et storskala demoprosjekt med samarbeidspartnerne Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly og Stavangerregionen Havn. Tvedtsenteret er en av Forus Næringspark sine deltakere i Elnett21-prosjektet.

Jarleif Tvedt og Bernhard Haver Vagle tester ut en av trampolinene som henger 13 meter opp i luften i opplevelsessenteret AIR by Bolder. Nå er det 3.000 kvadratmeter store opplevelsessenteret installert med fjernvarme fra Lyse, generert fra søppelforbrenningsanlegget like ved. 

- Vi tar sats for å være fremtidsrettet – og kombinerer miljøfokus, underholdning og handel på samme areal, sier Jarleif Tvedt, driftssjef i Tvedt Eiendom. 

En grønnere opplevelse‍ 

Fjernvarme og smart styring av SD-anlegg (sentral driftsovervåking) er bare første skritt til å gjøre alle de 47.000 kvadratmeterne mer miljøvennlige og energieffektive. Planen er også å fylle den høyeste veggen på utsiden av bygget med solcellepanel, og på sikt vil senteret opprette et mikroanlegg for strømproduksjon. Til høsten vil Tvedtsenteret tilby innendørs sykkelparkering for syklister. 

Sparer 600 kW 

Fjernvarme og smart styring vil gi et behagelig inneklima, men det betyr også at senteret blir mer konkurransedyktige for leietakere opptatt av energieffektivitet. 

- Omleggingen fra strøm til fjernvarme og smart styring vil gi en effektbesparelse på opptil 600 kW fra elnettet. Denne effekten kan frigjøres til for eksempel lading av elbiler, sier Bernhard Haver Vagle i Sweco, som er prosjekterende for Tvedt.   

- Vi har hatt et godt samarbeid med Sweco i dette prosjektet. Fjernvarme og fjernkjøling er viktige bidrag til at Forus Næringspark kan bli energinøytralt innen 2025, sier Kirsten Løland og Øistein Fosse Mathisen, produktsjefer for henholdsvis varme og kjøling i Lyse. 

Tvedtsenteret drar nytte av spillvarmen fra avfalls- og forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning. 

- Dette er ren energi fra søppel, som ellers ikke blir godt nok utnyttet. Fordelene med fjernvarme er effektbesparelse, miljøbesparelse og utgifter til service og vedlikehold blir lavere. Alt tilgjengelig areal kan brukes til næringsvirksomhet, fordi en ikke trenger kompressorer eller plass til arealkrevende kjøleanlegg, sier Vagle. 

Elnett21 går over seks år og er delt inn i flere områder: 

  • Lokale energiløsninger 
  • Smarte styringssystem 
  • Energidistribusjon 
  • Forretningsmodeller