Hos Lnett sine kunder er det installert 10 600 kW ny effekt. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 1400 elbilladere hvis de lader med 7,5 kW. Totalt i Norge er det installert 70 000 kW ny effekt fra sol i 2023. 

To ansatte som jobber med solkraft i Lnett sitter i en grønn sofa foran en stor glassfasade- Det har vært en kraftig økning i både antall solcelleanlegg og installert effekt hos oss. I år har vi i snitt fått inn mer enn tre nye anlegg hver dag så langt i år. Det jobbes godt hos oss for å behandle sakene raskt, og målet er at anlegg skal godkjennes i løpet av 15 virkedager, forteller Per Arne Ydstebø, som har ansvaret for å behandle tilknytningene. 

Positivt for energibalansen 
De fire første månedene i 2023 har Lnett fått 383 nye plusskunder. Totalt er det nå registrert 1238 anlegg, hvorav 206 anlegg er hos næringskunder. 
- Vi ser flere årsaker til at det er installert mye solkraft i Sør-Rogaland. Det er flere aktører i området som leverer løsninger, det installeres store anlegg i pilotprosjekt og det er kommet noen store enkeltkunder hos Lnett, forteller kraftsystemutvikler Kristine Askeland i Lnett. 

Lnett og Lyse deltar i pilotprosjektet Elnett21 sammen med Avinor, Forus Næringspark og Stavangerregionen Havn. I pilotprosjektet er det installert noen større solcelleanlegg kombinert med batteri og styring. 

- Ny produksjon er positivt for energibalansen. Solkraftproduksjon er bra når anlegg som installeres er hensiktsmessige med tanke på hvordan strømforbruket varierer gjennom året hos den enkelte kunde eller det er i samspill med batteri. Utfordringen kommer hvis det blir mange kunder med produksjon samme sted eller hvis enkeltkunder overdimensjonerer sine solcelleanlegg. Da kan nettselskapet måtte gjøre kostbare investeringer for å ha nok kapasitet til å ta imot den solkraftproduksjonen som kommer en fin sommerdag når forbruket er lavt, forteller Askeland. 

Det ønsker Lnett å unngå for at ikke nettleien, som vi alle betaler, skal øke unødvendig. Solkraftproduksjon er bra for energibalansen på årsbasis, men den vil ikke avhjelpe behovet for kraftproduksjon og tilstrekkelig nettkapasitet en kald vintermorgen når strømforbruket er høyest.

Rask behandling
I Lnett blir meldinger om tilknytning av plusskunder behandlet i løpet av 15 virkedager. Denne skal være godkjent før anlegg blir installert. 
- Vi opplever at anlegg blir montert før det er meldt inn til oss. Da er det gjerne noen utålmodige kunder som tar kontakt og etterlyser godkjennelsen, forteller Ydstebø. 

Det siste året har Lnett hatt gjennomgang med installatører slik at anlegg installeres på best mulig måte og invertere stilles inn korrekt. Det er utarbeidet bransjestandarder (REN) som skal følges. Installatører og andre kan finne informasjon om dette på nettsiden til Lnett og hos REN.