Den nye 132 kV kraftledningen vil gå fra Dalen via Veland i Strand kommune til Hjelmeland.  Næringslivsledere i Strand og Hjelmeland deltok på markeringen og er glade for at de nå får økt kapasitet til å drive næringsutvikling. 
 
- Behovet er udiskutabelt. Vi har flere bestillinger fra virksomheter som trenger mye strøm for skape nye arbeidsplasser og utvikle næringslivet i Strand og Hjelmeland. Nå skal vi gjøre vårt til at vi får bygget og satt i drift ny kraftledning og nye transformatorstasjoner, så raskt som mulig, samtidig som vi ivaretar hensynet til grunneiere, helse, miljø og sikkerhet under byggeperioden, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 
 
Går alt etter planen vil den nye kraftlinjen ferdigstilles i fjerde kvartal 2023, og settes i drift tidlig i 2024. 
 
- Det er ønskelig og helt nødvendig med mer strømkapasitet, sier ordfører Bjørn Laugaland i Hjelmeland. 
 
Han fikk i dag æren av å ta de første gravetakene med på  det som skal bli den nye transformatorstasjonen på Hjelmeland. I dette bygge prosjektet skal det også bygges ny transformatorstasjon på Veland og dagens stasjon på Dalen ved Jørpeland skal utvides. 
Ordfører Bjørn Laugaland i Hjelmeland kommune og ordfører Irene Heng Lauvsnes foran gravemaskinen

Både Laugaland og ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand kommune ser fram til dagen Tytlandsvik Aqua, Norsk Stein, Tau Næringspark, Vartdal Plast og Fiskå Mølle med flere kan starte opp planlagt aktivitet fordi det er nok kapasitet i strømnettet. 
 
- Et tett og godt samarbeid er nøkkelen til å lykkes. Dette prosjektet viser hva som er mulig å få til når alle står på for å finne gode løsninger, sier Lauvsnes. 

- Betydningen av dette prosjektet for næringslivet er godt beskrevet av ordførerne i Strand og Hjelmeland, men jeg vil legge til at den jobben vi nå gjennomfører legger til rette for morgendagens arbeidsplasser, som er viktig for Lyse Konsernet, sier Grethe Høiland, styreleder i Lnett.